หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะเกลือใหม่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 
   
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.makluamai.go.th/co... https://www.makluamai.go.th/co... https://www.makluamai.go.th/eg... ลิ้งที่ 1 ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
ลิ้งที่ 2 ช่องทางร้องเรียนทุจริต
ลิ้งที่ 3 ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.มะเกลือใหม่ ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ประจำปี พ.ศ.2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานประชุมประชาคมด้านสาธารณสุข
ลิ้งที่ 2  อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส อบต.มะเกลือใหม่ ใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2566
ลิ้งที่ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริต งดรับ-งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2566
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ลิ้งที่ 2 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อ รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวช้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลิ้งที่ 2 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวช้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลิ้งที่ 2 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) แผนอื่น หัวช้อ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) แผนอื่น หัวช้อ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจจริต หัวช้อ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน คู่มือประมวลลจริยธรรม อบต.มะเกลือใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน้าที่ 5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.มะเกลือใหม่ หน้าที่ 11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อบต.มะเกลือใหม่ หน้าที่ 18 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.มะเกลือใหม่
ลิ้งที่ 2 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ส่วนกลาง) ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่ 3 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ส่วนกลาง) ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ลิ้งที่ 4 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ส่วนกลาง) ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประกาศ/คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ.2566 และรายงานการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
ลิ้งที่ 2 แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม อบต.มะเกลือใหม่
ลิ้งที่ 3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลิ้งที่ 4 กรรมร่วมสร้างมาตราการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประกาศ/คำสั่ง คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และรายงานการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลิ้งที่ 2 แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม อบต.มะเกลือใหม่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน
ลิ้งที่ 2 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2565
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.makluamai.go.th/pr... https://www.makluamai.go.th/pr... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ (หมวด) รายงาน หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2565
ลิ้งที่ 2 การดำเนินการตามมาตรการส่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 
   1     (2)  
 
   
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร 094-525-2446
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ : 044-002-162 โทรสาร : 044-336-247
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
จำนวนผู้เข้าชม 1,831,030 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10